Twitter

Följ mig på Twitter. @rydfeldt

måndag, maj 29, 2017

Expressbuss Onsala - Vallda - Göteborg en bra idé

Jag är ju kritisk till att Kungsbacka kommun i sitt yttrande över kollektivtrafikplanen missade möjligheten att trycka på för fler stopp i Åsa för Öresundstågen. Men det finns andra delar i yttrandet som är bra.

Olika försök med en Onsalaexpress har gjorts. Men ett av problemen är att när bussen når motorvägen hamnar den i samma köer som bilarna. Även försök med pendlarlinje från Onsala, med färre stopp till Hede station, har misslyckats.

Kommunen lanserar nu en idé om en expressbuss från Onsala, via Vallda till Göteborg.
Intressant idé då de som arbetar i västra delarna av Göteborg, och bor i Onsala och Vallda. idag har ganska lång restid om de väljer kollektivtrafiken.

Att börja resan i Onsala. Stanna vid hållplatser där det finns pendlarparkeringar och sedan via Vallda ta sig ut på väg 158 kan säkert få en hel del pendlare att fundera på bussen som alternativ till bilen.

Det finns ju flera intressanta tänkbara sluthållplatser eller hållplatser man bör stanna vid. Frölunda Torg är en sådan. Man kan åka åt väldigt många håll från den knutpunkten.

Fördelen med busstrafik på väg 158 jämfört med motorvägen att på väg 158 har man och bygger särskilda bussfiler.

Kungsbacka kommun vill att frågan utreds och det kommer jag stödja och driva i Hallandstrafikens styrelse så vi får bra underlag för att se om detta är en bra idé.


tisdag, maj 23, 2017

S+M stoppar fler stopp i Åsa för Öresundstågen

Kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun yttrade sig idag över förslaget till kollektivtrafikplan 2018 för Halland.

Kommunstyrelsen beslöt att bara allmänt vilja ha stopp men nämnde inte Öresundstågen.

Jag är oerhört besviken över att Moderaterna och Socialdemokraterna stoppade ett förslag till yttrande från Ulrika Landergren (L) och Fredrik Hansson (C) som innebar  att Hallandstrafiken tillsammans med berörda parter prövar frågan om fler stopp i Åsa genom att låta samtliga turer med Öresundståg, som går utanför rusningstrafik och på helger, få ett uppehåll i Åsa.

Att något annat tåg än Öresundstågen nu skulle kunna gå och stanna i Åsa är bara önsketänkande och ett sätt att inte våga ta ställning.

Man sviker också, speciellt Socialdemokraterna, löften de lämnat. 

Man är för stopp för tåg som inte finns.

Det är uppenbarligen att fler stopp i Åsa för Öresundstågen nu blir en valfråga. De som bor i Åsa med omnejd får via sin röst i valet 2018 avgöra om man tycker detta är en viktig fråga.
Liberalerna är som enda parti eniga både i kommunen och regionen att vi vill att fler tåg  Öresundståg stannar i Åsa och kommer fortsätta driva frågan.

Det finns ett spår, det finns en station, det går tåg och människor vill åka. Hur svårt kan det vara? Vad är det Moderaterna och Socialdemokraterna inte förstår? 


fredag, maj 12, 2017

Kandidera för Liberalerna i Kungsbacka 2018 - Öppen nominering

Är du en av dem som brinner för de liberala idéerna? Till och med så mycket att du vill gå med i och kandidera för Liberalerna i Kungsbacka 2018?

När du väljer att gå med i Liberalerna, gör du en viktig insats i kampen mot populism, nationalism och faktaförakt. Nu behövs de liberala idéerna mer än någonsin. Och världen behöver dig som tar ställning.

I februari nästa år kommer Liberalerna i Kungsbacka fastställa listan till kommunfullmäktige som vi går till val på 2018.

Innan kommer ett provval hållas där medlemmarna får möjlighet att rösta på de personer de vill skall företräda partiet.

Provvalet är rådgivande och en nomineringskommitté kommer lägga fram förslag till lista till nomineringsmötet, som är beslutande.

Vi ställer bara ett krav på dig. För att kunna kandidera i provvalet måste du bli medlem.

För mer information. Tryck på länken.

onsdag, maj 10, 2017

Halland utvecklas med Familjecentraler

Igår återinvigdes Familjecentralen på Håsten i Varberg. Ett sammarbete mellan Region Halland Driftnämnden Närsjukvård, Socialnämnden i Varberg och Barn- och ungdomsnämnden i Varberg.

Familjens hus är en familjecentral belägen vid Håstens torg. Verksamheten är öppen för barn mellan 0-6 år tillsammans med föräldrar eller annan vuxen. Här finns  BVC, öppen förskola, föräldrautbildningar och kurser i babymassage och babyrytmik.

Det finns nu tre Familjecntraler i Halland. Den på Håsten, en i Falkenberg och en i Laholm.

Regionen, genom Närsjukvården, är positiv till att arbeta ihop med kommunerna på fler ställen.

Just nu pågår diskussioner med Falkenberg, Kungsbacka och Varberg. Varberg tittar aktivt på fler ställen för Familjecentraler.

Samverkan på detta sätt är oerhört positivt och ger bra service till föräldrar och barn.

Fotnot: Banden oss emellan knöts ihop av undertecknad, Micael Åkesson, ordförande för Barn och ungdomsnämnden i Varberg och Erland Linjer, ordförande för Socialnämnden i Varberg.


torsdag, maj 04, 2017

Nu är ett nytt biljettsystem på väg som förenklar kollektivtrafikresandet

Den 27 februari 2012 skrev jag en motion, se här, till regionfullmäktige i Halland. Jag ville ha en samordning mellan Västtrafiks kort och Hallandstrafikens. I praktiken därmed hela södra Sverige då Hallandstrafiken är med i samarbetet sydtaxan.

Motionen fick ett välvilligt svar även om ingen lovade något.

Men nu har framför allt tekniken fört oss närmare ett nytt biljettsystem.

Vid Hallandstrafikens senaste styrelsemöte diskuterades frågan och den kommer fortsätta att diskuteras och utredas.
Den app Skånetrafiken nu storlanserar
Några saker kan man redan nu slå fast.

1. Grunden kommer vara en app kopplad till mobiltelefon. Det gör att den som vill resa över länsgränsen bara lägger in sin resa i appen och betalar. Att det finns en kommungräns eller länsgräns blir ointressant.

2. Systemet måste vara byggt så att det är öppet för innovationer och den digitala utvecklingen. Några exempel:

a) De kundkort många har i affärerna är på väg ut. Ditt kundkort finns i "molnet" och man måste bara identifiera sig för att få rabatten. T.ex ICA har det så. Fysiskt kort behövs ej utan körkort räcker. Ditt periodkort eller kontoladdning kopplat till ditt körkort?

b) Alla bank- och kreditkort kommer få en NFC funktion. Läs mer här. NFC är en överföringsmetod för kontaktlöst utbyte av data över korta sträckor. Ditt periodkort eller kontoladdning kopplat till ditt bankkort? Körkort med flera ID-kort har idag s.k QR-kod. Sätt att bevisa att du är du.

3. Även i fortsättningen möjlighet att köpa biljett för den som varken vill eller kan köpa med mobil eller annan funktion.

Nya biljettsystemet är planerat att lanseras 2019 av Hallandstrafiken. Digitala lösningar via app finns redan hos Hallandstrafiken och Västtrafik men nu handlar det om övergång till helt nya system. När Västtrafik helt ändrar system och fasar ut det gamla vet jag inte om de fattat beslut om. De har ju redan appen ToGo

Jag tror enkla sätt att köpa biljett och att resa ökar antalet resenärer.

Man behöver inte fundera utan samma app används för resa till Varberg som för resa till Västra Frölunda.

Fotnot: Detta är artikel 4 om kollektivtrafiken.

Artikel 1 om kollektivtrafik hittar du här. Tryck. 
Artikel 2 om kollektivtrafik hittar du här. Tryck 
Artikel 3 om kollektivtrafik hittar du här. Tryck 
.


tisdag, maj 02, 2017

Resandet med stadsbussarna i Kungsbacka ökar igen - nästan dubblerat resande på två år

I juni 2015 las resandet för Kungsbackas stadsbussar om. Fyra genomgående linjer skapades. Områden som tidigare hade gles trafik, som Kolla,fick nu regelbunden busstrafik.

Bussarnas tider är anpassade till pendeltåget. Många kan också välja att kliva på pendeltåget i Kungsbacka eller Hede.

När stadsbussnätet las om var det ca: 250.000 resor per år.

Det blev snabbt en succé med kraftigt ökade antalet resor. Och den ökningen bara fortsätter.

Den ackumulerade ökningen är 18, 6% och jämför man mars 2016 med mars 2017 är det en ökning med 25,1%.

Fortsätter det i den takten så kan resandet 2017 nå 500.000 resor. 2016 stannade ju på ca: 410.000 resor och en ökning 2017 runt 20% innebär ju en fördubbling på två år. Och det finns ju ingen anledning att tro att resandeökningen kommer avstanna.

Kungsbacka stad expanderar, det blir bara dyrare och dyrare att ta med sig bilen till Göteborg. Få och dyra parkeringsplatser plus trängselskatt. Köerna på motorvägen i rusningstrafik gör att tåget kommer fram dubbelt så snabbt.

Omläggningen visar tydligt att när man gör förändringar, gör trafiken attraktiv och ger fler möjlighet att åka kollektivt, så ökar resandet. Attraktiviteten är mycket viktigare än priset, vilket inte alltid alla politiker begriper. För vem åker kollektivtrafik, även om den är gratis, om det tar längre tid, det är glest mellan turerna och det är dålig komfort.

Den som är intresserad av stadsbussarna i Kungsbackas historia (började 1992) kan trycka här.

Fotnot: Artikel 3 om kollektivtrafik. Fler kommer närmaste tiden

Artikel 1 om kollektivtrafik hittar du här. Tryck. 
Artikel 2 om kollektivtrafik hittar du här. Tryck

En röst på (S) innebär nej till fler tågstopp i Åsa

Socialdemokraterna har det lite jobbigt i frågan kring att om Öresundståg skall stanna i Åsa.

I Kungsbacka har S-politiker sagt ja. Man motionerade till och med till Socialdemokraternas distriktskongress i Halland med det blev nej till att fler Öresundståg skall stanna i Åsa.

I fredags skrev de tre socialdemokraterna i Hallandstrafikens styrelse i tidningen Norra Halland om varför man inte skall stanna fler tåg i Åsa. Lite knepigt är att en av ledamöterna är Mikael Delin från Kungsbacka. Bryr han inte sig om vad hans egen arbetarekommun säger?

Idag svarar jag i Norra Halland.

En röst på (S) innebär nej till fler tågstopp i Åsa

Per Stané Persson, Catharina Berghorn och Mikael Delin redovisar väldigt tydligt i NH 28/4 att en röst på Socialdemokraterna i nästa års val, till regionen och kommunen, är en röst för ett nej till fler tågstopp för Öresundstågen i Åsa.
Det har uppenbarligen inte någon betydelse vad kommunalrådet Eva Borg (S) eller andra socialdemokrater i Kungsbacka säger och tycker vilket bevisas av att Mikael Delin som Kungsbackabo går emot fler stopp.

(S) gömmer sig bakom Trafikförsörjningsprogrammet som är riktlinjer. Ett program som redan ändrats en gång och säkert kommer ändras fler gånger innan nytt tas fram om några år.

Jag föreslog på styrelsemötet i Hallandstrafiken att kontakt skulle tas med Skånetrafiken, Västtrafik, Trafikverket och Region Halland för att få frågan prövad. Men det hovsamma förslaget röstades ner av Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Centerpartiets representant hade förhinder men har tidigare tydligt deklarerat partiets motstånd till fler tågstopp i Åsa för Öresundstågen.

Skånetrafikens bör inte bli några problem då deras chef har svarat att frågan om fler stopp i Halland är en fråga för Halland.

Men jag och Liberalerna ger oss inte och är det enda parti som i regionen och kommunen är överens om fler tågstopp i Åsa.

Det finns en station, det går tåg, människor vill åka, låt då tågen stanna.

Tommy Rydfeldt (L)

Gruppledare Region Halland och ledamot i Hallandstrafikens styrelse.

Fotnot: Artikel 2 om kollektivtrafik. Det kommer fler närmaste tiden.

Artikel 1 om kollektivtrafik hittar du här. Tryck.


måndag, maj 01, 2017

Antalet resande med pendeltåget Kungsbacka-Göteborg var 43% större än vad man trodde

Under ett antal år har det varit en diskussion om hur många som egentligen reser med pendeltåget mellan Kungsbacka och Göteborg.

Västtrafik, som ansvarar för tågen, har utifrån en resvaneundersökning 2006 räknat stämplingsbenägenheten.

Den som reser med kontoladdning måste stämpla men de med periodkort gör det inte alltid. SMS biljett eller  resa via app stämplar inte heller.

Västtrafik har utgått från en andel som stämplat. Lite enkelt beskrivet att har antalet stämplingar ökat har man ansett att resandet ökat. Har de minskat så har antagandet varit minskat resande.

Detta har ifrågasatts inte minst av Hallandstrafiken som har ansvar för den del som går i Halland.

Vi är många som upplevt klart ökat resande och trängsel men Västtrafiks statistik har sagt något annat.

Under 2016 har en nytt system trimmats in. Det innebär att man räknar alla som stiger av och på tågen genom sensorer i dörrarna.

När nu siffrorna för första kvartalet 2017 kommit kan man konstatera att Västtrafiks tidigare siffror var fel och vi som trodde att resandet var högre, hade rätt.

Och vi kan nu konstatera att resandet för de som kliver av och på i Halland är 42,9% högre än vad man tidigare trodde. Det finns säkert några procent ökat resande i den siffran med främst består det av att man räknat korrekt.

För hela pendeltåget, de som reser men utgår eller reser till Halland, är siffran  en ökning på 24%. 55% av resorna med pendeltåget genomförs av hallänningar.

Det innebär att den del som berör Halland kan bli närmare 3 miljoner resor under 2017 istället för tidigare siffror som låg strax under 2 miljoner.

Det nya kundräkningssystemet ger väldigt exakta siffror för resandet. Man kan också snabbt se om någon avgång börjar bli full eller om det är glest med resande.

Västtrafik och även Hallandstrafiken övergår mer och mer till resande vi app. Då kommer man inte stämpla som resenär. Och därför kommer Västtrafik installera samma kundräkningssystem i bussarna.

Fotnot: Artikel 1 om kollektivtrafik.  Det kommer fler under närmaste veckorna så återkom till bloggen regelbundet.

Avskaffa 1 maj som helgdagJag har inget emot att vissa partier och organisationer vill ha en dag om året de demonstrerar på. Det tillhör demokratin.

Men varför skall denna dag vara helgdag för att en minoritet i samhället vill demonstrera?

Kanske skulle alliansen och alla de som står för ickesocialism och demokrati också få en egen helgdag?

Nej avskaffa 1 maj som helgdag.

Gör istället en måndag i maj till helgdag. Som britternas bank holiday.

Fotnot: Inlägg i repris. Skrevs första gången 1 maj 2008 men är fortfarande lika aktuellt.
Anpassad sökning